Behandeling van eetstoornissen

INDIVIDUELE THERAPIE

Een cognitief gedragstherapeutische aanpak van een eetstoornis richt zich op het veranderen van de gedachten en gedragingen die aan de basis liggen van de eetstoornis. Het doel is een gezonde relatie met voeding en met je lichaam te ontwikkelen.

Het begrijpen van de oorzaken en de gevolgen van de eetstoornis en het onderzoeken van de patronen in gedachten, gevoelens en eetgedrag zijn essentiële onderdelen van de behandeling. Verder leer je eetstoornisgedachten herkennen en ombuigen naar meer helpende gedachten over voeding, gewicht en lichaamsvormen en gezonde strategieën in het omgaan met emoties, alternatieven voor restrictief eten of dwangmatig compenseren.

Het betrekken van familie of partner is in deze behandeling uitermate zinvol om een begripvol sociaal netwerk te creëren.

OUDERTRAINING IN GROEP

De oudertraining is een leidraad en een steungroep voor ouders. Iedere jongere, iedere ouder, iedere gezinssituatie is uniek. Elk zal z’n eigen weg moeten zoeken. Het omgaan met een kind met een eetstoornis is een leerproces met ‘vallen en opstaan’. Centraal hierin staan het terugvinden van de dialoog met je kind alsook het leren omgaan en als ouder meedragen van moeilijke gevoelens en emoties.

Als ouder kan je heel veel betekenen in het herstelproces. Je kan wel degelijk een verschil maken. Met deze oudertraining geven we geen pasklaar antwoord op de vraag wat je als ouder kan doen. Maar spreken met andere ouders en hulpverleners kan helpen in de zoektocht naar de rol als ouder hierin. Met dit aanbod willen we ouders de nodige informatie bezorgen die hen op weg kan helpen om hun kind ten volle te ondersteunen in zijn/haar herstel.

NEEM GERUST CONTACT OP VOOR MEER INFO EN DATA